Nieuwe projecten

Via beleggingen of vrije middelen van LSM en via jaarlijkse uitkering van dividenden van LRM NV wordt bij LSM een budgettaire ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten (dwz projecten die niet reeds voorzien werden in het protocol van 9 juni 2008 bij de overheveling van de middelen van LRM NV naar de provincie Limburg).

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan door de raad van bestuur van LSM. Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid.

Bij ontvankelijke projecten, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.

 

Intussen werd door LSM eind 2020 meer dan 145 000 000 euro aan nieuwe projecten in contract genomen.


Hierbij enkele projecten die het projectenloket van LSM actueel begeleidt:

KATO

Wegwerken taalachterstand en betere afstemming onderwijs arbeidsmarkt.

Kolenspoor

Realisatie van de missing link tussen Genk-Mercuriuslaan en As-Station over een totale afstand van 11,5 kilometer.

Groeiplan Uhasselt

De opstartfinanciering van 4 nieuwe opleidingen uit het groeiplan van de Universiteit Hasselt.

Wielerpiste Limburg

Oprichting van een multifunctionele sportinfrastructuur met een overdekte UCI-gehomologeerde velodroom.

PLOT

Realisatie van een nieuw opleidingsgebouw inclusief omgevingsaanleg op de veiligheidscampus van het PLOT te Genk.

Klimaatbomenfonds

Fonds voor het toekennen van een subsidie aan Limburgse gemeenten voor de aankoop en aanplanting van bijkomende klimaatbomen.

Grensoverschrijdend bezoek. en belev.-centrum Achelse Kluis

Het uitbouwen van een grensoverschrijdend regionaal bezoekers- en belevingscentrum op de site van de Achelse Kluis.

Uitbouw natuurrecreatief toerisme in de Kevie

De ontsluiting van het natuurrecreatief toerisme in en aan het natuurgebied de Kevie te Tongeren.

Fietsen door de heide

De realisatie van een nieuwe fietsbeleving op het Limburgs fietsroutenetwerk in de vorm van een houten panoramabrug.

Fietsen door de bomen

De realisatie van een fietsbeleving op het limburgs fietsroutenetwerk in de vorm van een dubbele cirkel die de fietser tot op 10 meter hoog brengt.

Liberation Garden

Toeristisch militair erfgoedproject m.b.t. WO II in garnizoenstad Leopoldsburg

Lires

Lires wil structureel het economisch en stedelijk functioneren van de regio’s versterken.

Handelswetenschappen

Het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het domein van handelswetenshappen.

Ontdek Techniektalent 2.0

Het project biedt vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs.

Limburgs Biomassaplein

Het Biomassaplein is een pilootproject dat bijdraagt tot een klimaatneutraal Limburg en tot duurzame bosexploitatie.

Bike Valley

Bike Valley is de incubator voor de innoverende cycling industrie in Vlaanderen.

Alken 2020 Valley

De vernieuwing en de uitbreiding van de omgeving rond het bestaande recreatiedomein ‘De Alk’.

Greenville

Clean technology is een snelgroeiende sector met belangrijke mogelijkheden voor de verdere industriële toekomst van Limburg.

Uitbouw HBO 5 (PXL & UCLL)

HBO5-opleidingen zijn gesitueerd tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor opleidingen.

Inrichting bewaarkamer fruiterfgoed

Het project omvat de inrichting van tentoonstellingsruimtes in de stoomstroopfabriek.