Nieuwe projecten

Via beleggingen of vrije middelen van LSM en via jaarlijkse uitkering van dividenden van LRM NV wordt bij LSM een budgettaire ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten (dwz projecten die niet reeds voorzien werden in het protocol van 9 juni 2008 bij de overheveling van de middelen van LRM NV naar de provincie Limburg).

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan door de raad van bestuur van LSM. Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid.

Bij ontvankelijke projecten, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.

 

Intussen werd door LSM eind 2022 meer dan 154 000 000 euro aan nieuwe projecten in contract genomen.


Hierbij enkele projecten die het projectenloket van LSM actueel begeleidt:

Health Campus

Realisatie van het poortgebouw binnen de ontwikkeling van de Health Campus Limburg als vuurtorenlocatie voor zorginnovatie.

Liberation Garden

Toeristisch militair erfgoedproject m.b.t. WO II in garnizoenstad Leopoldsburg

Limburgs Biomassaplein

Het Biomassaplein is een pilootproject dat bijdraagt tot een klimaatneutraal Limburg en tot duurzame bosexploitatie.

Renovatie en Herbestemming Pomphuiscomplex

Het project bestaat uit de renovatie en herbestemming van het pomphuiscomplex als belevingselement aan het Kolenspoor.

Uitbouw HBO 5 (UCLL)

HBO5-opleidingen zijn gesitueerd tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor opleidingen.

Handelswetenschappen

Het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het domein van handelswetenshappen.

Fietsen door de heide

De realisatie van een nieuwe fietsbeleving op het Limburgs fietsroutenetwerk.

Uitbouw natuurrecreatief toerisme in de Kevie

De ontsluiting van het natuurrecreatief toerisme in en aan het natuurgebied de Kevie te Tongeren.

Grensoverschrijdend bezoek. en belev.-centrum Achelse Kluis

Het uitbouwen van een grensoverschrijdend regionaal bezoekers- en belevingscentrum op de site van de Achelse Kluis.

PLOT

Realisatie van een nieuw opleidingsgebouw inclusief omgevingsaanleg op de veiligheidscampus van het PLOT te Genk.

Velodroom Limburg

Oprichting van een multifunctionele sportinfrastructuur met een overdekte UCI-gehomologeerde velodroom.

Groeiplan Uhasselt

De opstartfinanciering van 4 nieuwe opleidingen uit het groeiplan van de Universiteit Hasselt.

Kolenspoor

Realisatie van de missing link tussen Genk-Mercuriuslaan en As-Station over een totale afstand van 11,5 kilometer.

Uitbouw HBO 5 (PXL)

HBO5-opleidingen zijn gesitueerd tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor opleidingen.