Nieuwe projecten

Via beleggingen of vrije middelen van LSM en via jaarlijkse uitkering van dividenden van LRM NV wordt bij LSM een budgettaire ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten (dwz projecten die niet reeds voorzien werden in het protocol van 9 juni 2008 bij de overheveling van de middelen van LRM NV naar de provincie Limburg).

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan door de raad van bestuur van LSM. Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid.

Bij ontvankelijke projecten, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM op 11 september 2008.

Download criteria voor projectselectie en prioriteitstelling LSM.

Download beleidsvisie stichting Limburg sterk Merk.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.

Download typeovereenkomst LSM-promotoren.

Intussen werd door LSM meer dan 114 800 000 euro aan nieuwe projecten in contract genomen en dit in volgende domeinen:

Domein Onderwijs/talentontwikkeling - 24 000 000 euro

o.m. opleidingen handelswetenschappen en rechten (Uhasselt), academisering ingenieurs- en kunstenopleidingen, uitbouw HBO5-opleidingen (PXL & UCLL), Ontdek techniek talent 2.0 (kleuter- en basisonderwijs), Leren doe je niet alleen (BuSO,DBSO en BSO), Kind & Taal (1-6jaar),.....

Domein Toerisme - 11 670 000 euro

o.m. Fietsen door de bomen, Fietsen door de heide, toeristisch erfgoedbelevingscentrum WO II 'Liberation garden' (Leopoldsburg), tentoonstellingsruimte stoomstroopfabriek (Borgloon), The sixties (Bokrijk), ...

Domein Economie/incubatoren - 15 440 000 euro

o.m. Greenville (Houthalen-Helchteren), Bioville (Diepenbeek), Thorpark (Genk), Agropolis (Kinrooi), Bike Valley (Beringen), Corda Campus (Hasselt),...

Domein Duurzaamheid/Natuur - 5 950 000 euro

o.m. Bosland, masterplannen regionale natuurparken, Limburgs Biomassaplein

Domein Stedelijke en regionale (economische) ontwikkeling: 15 100 000 euro

Blauwe Boulevard (Hasselt), Muziek-O-Droom (Hasselt), De Verdieping (Heusden-Zolder), aanvragen van gemeenten voor diverse projecten stedelijke en regionale ontwikkeling (o.m. Lommel, Bree, St.-Truiden, Bilzen, Alken, Borgloon, Pelt,....) 

Domein Zorg: 9 800 000 euro

o.m. Medisch Metenschappelijk Onderzoek - Limburg Clinical Research Center (LCRC), Limburgse Biobank, Hospilim (diverse ziekenhuisprojecten), ...

Domein Jeugd - 770 000 euro (80 dossiers)

Domein Cultuur er erfgoed - 5 500 000 euro

o.m. Manifesta tentoonstelling, Sagalassos tentoonstelling, Masterplan rond diverse regionale erfgoedclusters

 

Van bovenstaande 114 800 000 euro werd medio 2019 reeds 85 100 000 euro opgevraagd en uitbetaald (74 %).  Deze projecten zijn intussen gerealiseerd of in eindfase.

 

Op 02 juni 2017 heeft het directiecomité beslist nog bijkomende nieuwe, strategische projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 8 900 000 euro.

 

Hierbij enkele projecten die het projectenloket van LSM actueel begeleidt:

Bestemmingsstudie Klooster Colen

Een herbestemmingsonderzoek voor de Abdij Mariënhof.

Klimaatbomenfonds

Fonds voor het toekennen van een subsidie aan Limburgse gemeenten voor de aankoop en aanplanting van bijkomende klimaatbomen.

Grensoverschrijdend bezoek. en belev.-centrum Achelse Kluis

Het uitbouwen van een grensoverschrijdend regionaal bezoekers- en belevingscentrum op de site van de Achelse Kluis.

Uitbouw natuurrecreatief toerisme in de Kevie

De ontsluiting van het natuurrecreatief toerisme in en aan het natuurgebied de Kevie te Tongeren.

Fietsen door de heide

De realisatie van een nieuwe fietsbeleving op het Limburgs fietsroutenetwerk in de vorm van een houten panoramabrug.

Fietsen door de bomen

De realisatie van een fietsbeleving op het limburgs fietsroutenetwerk in de vorm van een dubbele cirkel die de fietser tot op 10 meter hoog brengt.

KATO

Wegwerken taalachterstand en betere afstemming onderwijs arbeidsmarkt.

Lires

Lires wil structureel het economisch en stedelijk functioneren van de regio’s versterken.

Rochendaal

Het kwaliteitsvol ontwikkelen van het domein Rochendaal als nieuwe stadsbuurt met een sterke aansluiting naar de binnenstad.

Handelswetenschappen

Het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het domein van handelswetenshappen.

Tentoonstelling 1000 jaar Graafschap Loon

Het project is een instrument in de verdere toeristische ontsluiting van de streek: Alden Biesen als poort tot het Graafschap Loon.

Liberation Garden

Toeristisch militair erfgoedproject m.b.t. WO II in garnizoenstad Leopoldsburg

Bosland

Het project Bosland heeft als doel op een vernieuwende en maatschappijgerichte wijze invulling te geven aan duurzaam bosbeheer.

Ontdek Techniektalent 2.0

Het project biedt vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs.

Limburgs Biomassaplein

Het Biomassaplein is een pilootproject dat bijdraagt tot een klimaatneutraal Limburg en tot duurzame bosexploitatie.

Bike Valley

Bike Valley is de incubator voor de innoverende cycling industrie in Vlaanderen.

Blauwe Boulevard

De herwaardering van het stadsdeel Kanaalkom is van bepalend belang voor de verdere ontwikkeling van de Stad Hasselt.

Alken 2020 Valley

De vernieuwing en de uitbreiding van de omgeving rond het bestaande recreatiedomein ‘De Alk’.

Greenville

Clean technology is een snelgroeiende sector met belangrijke mogelijkheden voor de verdere industriële toekomst van Limburg.

Uitbouw HBO 5 (PXL & UCLL)

HBO5-opleidingen zijn gesitueerd tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor opleidingen.

Inrichting bewaarkamer fruiterfgoed

Het project omvat de inrichting van tentoonstellingsruimtes in de stoomstroopfabriek.