Nieuwe projecten

Via beleggingen of vrije middelen van LSM en via jaarlijkse uitkering van dividenden van LRM NV wordt bij LSM een budgettaire ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten (dwz projecten die niet reeds voorzien werden in het protocol van 9 juni 2008 bij de overheveling van de middelen van LRM NV naar de provincie Limburg).

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan door de raad van bestuur van LSM. Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid.

Bij ontvankelijke projecten, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM op 11 september 2008.

Download criteria voor projectselectie en prioriteitstelling LSM.

Download beleidsvisie stichting Limburg sterk Merk.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.

Download typeovereenkomst LSM-promotoren.

Intussen werd door LSM meer dan 90 300 000 euro aan nieuwe projecten toegekend en dit in volgende domeinen:

Internationaliseren : 900 000 euro

o.m. diverse acquisitieprojecten i.s.m. LRM-VOKA-VKW-Unizo,…

Talent: 17 500 000 euro

o.m. projectwerking arbeid-onderwijs,  academisering ingenieurs- en kunstenopleidingen, Sportfonds, Manifesta,….

Duurzaamheid/TACO2:  15 100 000 euro

o.m. Masterplannen regionale natuurparken, Regionale erfgoedclusters, Bosland, Brandveiligheid Jeugdlokalen, Parkrangers, Bosexploitatiewegen,...

Speerpunten: 44 600 000 euro

o.m. diverse projecten m.b.t. stedelijke en regionale ontwikkeling (Blauwe Boulevard, Hoofdgebouw THOR-park,  Rochendaal,…), Oprichting en organisatie Cleantech Antenne Limburg, Toeristische regionale actieplannen, The Sixties (Bokrijk), Techtransfer en Innovatiecentrum,…..

Zorg: 12 200 000 euro

o.m. diverse projecten m.b.t. de samenwerking tussen ziekenhuizen (Limburgse Biobank, ERNAH, Hospilim, Patient Safety,…), Armoedebestrijding, Preventief drugsbeleid, Centrum kankerbestrijding,  Kinderopvang, UD Woonlabo,….

Van bovenstaande 90 300 000 euro werd medio 2019 reeds 75 000 000 euro uitbetaald.  Deze projecten zijn intussen gerealiseerd of in eindfase.

Op 02 juni 2017 heeft het directiecomité beslist nog bijkomende nieuwe, strategische projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 8 900 000 euro in de domeinen economie, onderwijs, vrijetijdseconomie, erfgoed, cultuur en natuur.

Hierbij enkele projecten die het projectenloket van LSM actueel begeleidt:

Liberation Garden

Toeristisch militair erfgoedproject m.b.t. WO II in garnizoenstad Leopoldsburg

Lires

Lires wil structureel het economisch en stedelijk functioneren van de regio’s versterken.

Rochendaal

Het kwaliteitsvol ontwikkelen van het domein Rochendaal als nieuwe stadsbuurt met een sterke aansluiting naar de binnenstad.

Handelswetenschappen

Het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het domein van handelswetenshappen.

Tentoonstelling 1000 jaar Graafschap Loon

Het project is een instrument in de verdere toeristische ontsluiting van de streek: Alden Biesen als poort tot het Graafschap Loon.

Bestemmingsstudie Klooster Colen

Een herbestemmingsonderzoek voor de Abdij Mariënhof.

Bosland

Het project Bosland heeft als doel op een vernieuwende en maatschappijgerichte wijze invulling te geven aan duurzaam bosbeheer.

Ontdek Techniektalent 2.0

Het project biedt vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs.

Biomassaplein

Het Biomassaplein is een pilootproject dat bijdraagt tot een klimaatneutraal Limburg en tot duurzame bosexploitatie.

Bike Valley

Bike Valley is de incubator voor de innoverende cycling industrie in Vlaanderen.

Blauwe Boulevard

De herwaardering van het stadsdeel Kanaalkom is van bepalend belang voor de verdere ontwikkeling van de Stad Hasselt.

Alken 2020 Valley

De vernieuwing en de uitbreiding van de omgeving rond het bestaande recreatiedomein ‘De Alk’.

Greenville

Clean technology is een snelgroeiende sector met belangrijke mogelijkheden voor de verdere industriële toekomst van Limburg.

Uitbouw HBO 5 (PXL & UCLL)

HBO5-opleidingen zijn gesitueerd tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor opleidingen.

Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon

Het project omvat de inrichting van tentoonstellingsruimtes in de stoomstroopfabriek.

KATO

Wegwerken taalachterstand en betere afstemming onderwijs arbeidsmarkt.