Handelswetenschappen

 

Beschrijving project

Het SALK-rapport dat op 1 februari 2012 aan het Vlaams Parlement werd overgemaakt, maakte expliciet melding van de nood aan een academische bachelor- en masteropleiding Handelswetenschappen in Limburg, die aansluit bij het te (her)vormen industriële weefsel van de provincie Limburg. Doelstelling van de oprichting van deze nieuwe opleiding is het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren aan het universitair onderwijs in het domein van handelswetenshappen.

LSM financieert de opstart van zowel de bachelor als de masteropleiding voor een maximaal bedrag van 5 548 000 euro.

Project promotor

UHasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Contact

An De Backer, directeur rectoraat

Tel.: 011 26 80 13

Email: an.debacker@uhasselt.be