Health Campus

 

Beschrijving project

De Health Campus wil het knooppunt zijn waar kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijfsleven en overheden samenwerken en bijdragen aan kwaliteitsvolle zorg en ondernemerschap in de zorgeconomie. Via het bevorderen van samenwerking en innovatie wil de Health Campus een bijdrage leveren aan belangrijke transities in het gezondheidssysteem.

Dit project omvat de realisatie van een poortgebouw (ca. 5 000 m²) dat het uithangbord wordt van de Health Campus en bij uitbreiding van de volledige campus Diepenbeek.

De LSM-middelen kunnen aangewend worden voor de investeringskosten en studie- en ontwikkelingskosten voor het publieke gedeelte van dit poortgebouw.

De Health Campus Limburg is een initiatief van POM Limburg en UHasselt in samenwerking met LRM/BioVille, PXL en UCLL en met steun van provincie Limburg.

Project promotor

Nv Wetenschapspark Limburg

Kempische steenweg 303/101

3500 Hasselt

Contact

De heer Noël Slangen, Gedelegeerd bestuurder

Tel.: 011 300 01 00

E:mail: noël.slangen@pomlimburg.be