Fietsen door de heide

 

Beschrijving project

Het project bestaat uit de realisatie van een nieuwe fietsbeleving op het Limburgs fietsroutenetwerk tussen de knooppunten 550 en 551 van het fietsroutenetwerk. m.n. de realisatie van een houten panoramabrug die zorgt voor een unieke landschapsbeleving, het voorzien van rustpunten/toegangspoorten aan de noord- en zuidkant van het traject en de herinrichting van de brug over de E314 tot een kwaliteitsvolle oversteek.

Het project draagt bij aan het beeld van Limburg als de belevingsvolle en innovatieve fietsprovincie.

Project promotor

vzw Toerisme Limburg

Universiteitslaan 3

3500 Hasselt

Contact

Jeroen Luys, directeur

Tel.:011 30 59 90

E-mail: jeroen.luys@limburg.be