Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door de stichting Limburg Sterk Merk (de verwerkingsverantwoordelijke), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) d.d. 27 april 2016.

De stichting Limburg Sterk Merk verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

U heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen per brief naar stichting Limburg Sterk Merk, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

We vragen een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

De stichting Limburg Sterk  behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.
Bij elke toegang tot de website van de stichting Limburg Sterk Merk, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Contact

De heer Bruno Ravyts, Data Protection Officer LSM
tel.: 011 23 71 66
e-mail: DPO@limburg.be