Criteria voor projectselectie

Bij de toetsing van de projecten gebeurt een toetsing op:

 

 

Een project moet ontvankelijk zijn om verder in aanmerking te komen voor verdere screening.

Bij de als steunwaardige projecten gedefinieerde projecten wordt vervolgens op basis van de prioriteitscriteria de omvang van de tussenkomst van de ondersteuning bepaald.

Bij de beoordeling kunnen aanbevelingen en voorwaarden geformuleerd worden.

Via het projectenloket van LSM wordt een projectpromotor begeleid van bij de voorlegging van een projectidee tot de voorlegging van een projectvoorstel aan het directiecomité. Voor de opmaak van het aanvraagdossier kan de projectpromotor gebruik maken van de deskundigheid van het projectenloket om alzo tot een projectaanvraag te komen die maximaal beantwoordt aan de criteria voor projectselectie.