Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) NV

Bij besluit van 7 maart 2008 werd de LRM-groep hertekend. Er werd een opsplitsing doorgevoerd van de rendementsgebonden projecten die via LRM NV worden opgevolgd en de niet-rendementsgebonden projecten die door de provincie zullen worden opgevolgd via de hiervoor opgerichte opvangstructuur LSM.

De opdracht van LRM NV werd bevestigd als risicokapitaalverschaffend instrument voor de economische ontwikkeling van Limburg.

Het decreet van 23 mei 2008 vormt de wettelijke basis van het protocol dat op 9 juni 2008 tussen de provincie Limburg en het Vlaamse gewest werd afgesloten. In dit protocol wordt onder meer bepaald dat de jaarlijkse dividenden uitgekeerd door LRM NV worden overgedragen aan de provincie Limburg, via haar opvangstructuur LSM. Indien het tot een valorisatie komt van LRM NV verbindt het Vlaams gewest zich ertoe de opbrengst exclusief voor te behouden voor de provincie Limburg.

De LRM NV blijft een investeringsmaatschappij van het gewest maar voortaan met een evenredige vertegenwoordiging in haar raad van bestuur van de provincie Limburg en het Vlaams gewest.

LRM en LSM werken nauw samen in verschillende projecten.

Meer informatie over LRM NV is terug te vinden op de website: www.lrm.be