Projecten voorzien in protocol van 9 juni 2008

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 7 maart 2008 om de niet-rendementsgebonden middelen van LRM NV over te hevelen naar de provincie Limburg, werd op 9 juni 2008 een protocol afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg.

In dit protocol werd opgenomen welke bedragen voorzien moesten worden voor welke projecten.

Download protocoltekst tussen het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg met betrekking tot de hertekening van de LRM-groep.

Het totaal budget bedroeg 174 330 117  euro en werd aan 24 verschillende projecten toegekend.

De volgende projecten werden intussen door LSM gerealiseerd of zijn in uitvoering:

 1. Grenslandhallen: 2 850 000 euro (gerealiseerd)
 2. PGRM: 4 199 933 euro (gerealiseerd)
 3. Plinius: 11 000 000 euro (gerealiseerd)
 4. NPHK-hoofdpoort: 20 000 000 euro (in uitvoering)
 5. Beringen-Mijn: 11  740 000 euro (in uitvoering)
 6. NPHK-poorten: 3 066 183 euro (gerealiseerd)
 7. NPHK-projectfinanciering: 706 638 euro (gerealiseerd)
 8. Herkenrode: 9 187 342 euro (gerealiseerd)
 9. Bezoekerscentra: 750 000 euro (gerealiseerd)
 10. tUL impulsfinanciering fase I: 4 468 492 euro (gerealiseerd)
 11. tUL impulsfinanciering fase II: 10 452 467 euro (gerealiseerd)
 12. Oud Rekem:1 500 000 euro (gerealiseerd)
 13. Spoorweg Lanaken: 1 500 000 euro (gerealiseerd)
 14. Design Factory: 1 500 000 euro (gerealiseerd)
 15. Z33 Kunsten: 4 000 000 euro (gerealiseerd)
 16. Life sciences (Biomed): 2 126 363 euro (gerealiseerd)
 17. Life sciences (POM): 535 443 euro (gerealiseerd)
 18. Uhasselt rechten: 18 212 670 euro (gerealiseerd)
 19. UHasselt campus Hasselt: 30 500 000 euro (gerealiseerd)
 20. Uhasselt campus Diepenbeek : 14 800 675 euro (gerealiseerd)
 21. PHL-pop en rock: 4 671 789 euro (gerealiseerd)
 22. Rijvaardigheidscentrum: 500 000 euro (gerealiseerd)
 23. Rollend woonfonds: 2 172 000 euro (gerealiseerd)
 24. Rustoorbedden: 10 025 000 euro (gerealiseerd)

Voor elk van bovenstaande projecten werd  een LSM-aanvraagdossier opgesteld dat beantwoordt aan de LSM-projectcriteria en dat onderdeel uitmaakt van een overeenkomst af te sluiten tussen LSM en de projectpromotor.

Voor de rustoorden werd een reglement vastgesteld op basis waarvan individuele dossiers konden worden ingediend. Dit reglement werd intussen stopgezet voor nieuwe projecten.

Op 2018 werd een addendum bij deze overeenkomst afgesloten en werd de duur van het protocol verlengd tot 30 september 2025.

De volgende protocol-projecten worden door het LSM-projectenloket actueel begeleid:

 

Mijnerfgoedsite Beringen

De mijnsite van Beringen wordt beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort tot de mijnstreek.

Bipool Eisden-Lanklaar: hoofdtoegangspoort NPHK

Het project beoogt de ontwikkeling van het gebied Bipool Eisden-Lanklaar als hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge kempen (NPHK).