Selectiecriteria

Ontvankelijke criteria worden beoordeeld op 5 selectiecriteria waarbij op elk criterium minstens de helft moet worden behaald:

Volledigheid

Voor de verzameling van de gegevens zal er door het secretariaat op worden toegezien dat de duur van behandeling van de projectaanvragen uniform en zo kort mogelijk is.

Complementariteit en additionaliteit

Uitvoerbaarheid

Financiering

Resultaat