Ontvankelijkheidscriteria

De ontvankelijkheid wordt nagegaan op basis van drie criteria waarbij op de drie criteria positief moet worden gescoord om ontvankelijk te zijn:

De acties en projecten die geselecteerd worden, kunnen geen vervangend karakter of doel hebben aan de gewone werking van de provincie.

Het LSM-secretariaat engageert zich om inzake de ontvankelijkheid, via beslissing van het directiecomité, de promotoren zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven. Van de promotoren wordt gevraagd bij ontvankelijkheid van een project, zo snel als mogelijk, voor wat betreft de voorziening van de eigen bijdrage, inschrijving in de meerjarenplanning op te nemen.