Criteria voor prioriteitstelling

Ontvankelijke criteria die minstens de helft op elk van de selectiecriteria behaalden, worden gedifferentieerd via criteria voor prioriteitstelling:

De toetsing aan de inhoudelijke selectiecriteria gebeurt verder via de thema’s van het beleidsplan dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld op 16 februari 2009.