Rollend woonfonds

Beschrijving Project

In 2004 werd door de sociale huisvestingsmaatschappijen een behoeftestudie opgesteld waaruit bleek dat er dringend nood is in Limburg aan minimum 900 bijkomende woonzorgeenheden (aangepaste woonvormen) voor welbepaalde doelgroepen zoals ouderen, personen met een handicap, personen met een niet-aangeboren hersenafwijking, personen met behoefte aan woonbegeleiding, enz.

Sinds juni 2004 werden 922 woonzorgeenheden gerealiseerd met een budget van 7 mio euro uit het Limburgfonds en 10 mio euro via een achtergestelde lening bij LRM. Desondanks werden 6 aanvragen voor woonzorgeenheden niet gehonoreerd omwille van gebrek aan beschikbare middelen.

Op 10 juni 2009 werd in de beleidsdeputatie een nieuw subsidiekader voorgesteld ter voorbereiding van een reglement om financiƫle ondersteuning van woonzorgprojecten te bieden in de toekomst.

Op 9 maart 2010 werd een aanvraagdossier voor het project woonzorgfonds ontvangen bij LSM waarin sprake is van een vaststelling van de huidige behoeften aan 840 woonzorgeenheden (noden op korte termijn 2009-2010), nl.