Provinciale Hogeschool Limburg – Pop en Rock

Beschrijving Project

Opstart nieuwe opleiding pop en rock vanaf academiejaar 2008/2009 tot 2015/2016.

De voorbereiding, opstart en implementatie van de opleiding “bachelor in de pop- & rockmuziek met 3 afstudeerrichtingen nl. muzikant, muziektechniek en muziekmanagement, aan de Provinciale Hogeschool Limburg ism Muziekodroom.  Het betreft hier een volledige nieuwe opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. 

De opleiding dient opgestart te worden zonder dat hiervoor aan de reguliere enveloppe voor de hogeschool middelen worden toegevoegd.  Het recente financieringsdecreet (25 juni 2008) op het HO ontmoedigt het opstarten van nieuwe opleidingen door de ingebouwde naijleffecten (referteperiode voor berekening van de jaarlijkse enveloppe is T-7 tot T-2) en de geleidelijke opbouw van de volle financiering. Het resultaat  hiervan is dat de reguliere financiering van deze opleiding pas op volle kracht is in academiejaar 2017-2018.  Tot dan dient de PHL deze opleiding te financieren (zowel in investeringen ervoor als de werking ervan) uit eigen reserves.

Muziek-o-droom biedt de infrastructuur waarin de opleiding kan georganiseerd worden maar brengt eveneens de verworven knowhow als concertorganisator en muziekeducatief centrum, het uitgebouwde netwerk en de logistieke ondersteuning in de opleiding in. Hierdoor kan het gekozen opleidingsconcept van “opleiding in de muziekwereld” gerealiseerd worden.

Het is de bedoeling een zeer actuele, nieuwe opleiding voor Vlaanderen, op te zetten die studenten de nodige competenties aanlevert om als een ondernemer in de huidige en toekomstige muziekwereld zijn carrière uit te bouwen.