Beschikbare standaarddocumenten

Voor het indienen van een project zijn er projectaanvraagformulieren beschikbaar. Een gids bij het indienen van de aanvraag geeft toelichting bij het aanvraagformulier.

Projectaanvragen worden getoetst aan criteria.

Voor elk van de goedgekeurde projecten zal een overeenkomst worden afgesloten. Een standaarddocument zal als basis voor deze overeenkomst worden gehanteerd.

Een praktische gids bij het uitvoeren van het project wordt als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Het projectenloket van LSM geeft graag toelichting en begeleiding bij het gebruik ervan.

Projectaanvraag

Download aanvraagformulier voor promotoren (pdf).
Download aanvraagformulier voor promotoren (Word).

Download praktische gids voor het indienen van een projectaanvraag.

Download type-overeenkomst (infra) (Word)

Download type-overeenkomst (werking) (Word)

Download praktische gids bij het uitvoeren van een project.

Download verklaring op eer (Word).

Rapportering

Download modelrapport (Word).
Download toelichting bij modelrapport.

Download praktische gids voor indienen van een rapport - betalingsaanvraag - externe audit bij LSM.

Logo's

Download logo LSM (JPEG)
Dowload logo LSM (EPS)