Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk. Een evenwichtige ontwikkeling van Limburg bevorderen ... dat is de missie van LSM.

Jaarverslag 2022

Geachte,

Het bevorderen van de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg blijft dé uitdaging voor de stichting Limburg Sterk Merk (LSM), met bijzondere aandacht voor projecten met een strategisch en provinciaal karakter die een hefboom vormen inzake tewerkstelling, mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele aangelegenheden.

Onze doelstelling blijft erin bestaan nieuwe doorbraken te realiseren en bestaande ambities te versterken en versnellen, met een bijzondere focus op projecten met een uniek strategisch karakter.

LSM blijft ook maximaal inzetten op het menselijk kapitaal als motor van kunde en kennis, de Limburgers zelf, en het optimaal streven naar de meest gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van talentvolle digitale Limburgers, weerbare Limburgers, gastvrije Limburgers maar vooral…gelukkige en energieke Limburgers.

Ook in 2022 werden - onder meer dankzij opnieuw de ontvangst van een volwaardig dividend - in tal van projecten belangrijke stappen gezet om Limburg op diverse vlakken een voorsprong te laten nemen.

Via deze link vindt u het Jaarverslag 2022. We wensen u veel leesplezier !

Met vriendelijke groeten

Tom Vandeput                                                           Jos Lantmeeters
Voorzitter Raad van Bestuur                      Gouverneur-voorzitter Directiecomité