Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

De raad van bestuur wordt gevormd door volgende leden:

Gedeputeerden Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens en Tom Vandeput. Provincieraadsleden Johnny Ceyssens, Maurice Webers en Koen Ooms.

De voorzitter van de raad is de heer Tom Vandeput.

De raad van bestuur heeft als verantwoordelijkheden: