Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

De raad van bestuur wordt gevormd door volgende leden:

Gedeputeerden Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens en Tom Vandeput. Provincieraadsleden Ludwig Vandenhove, Johnny Ceyssens en Rita Keunen.

De voorzitter van de raad is de heer Tom Vandeput.

De raad van bestuur heeft als verantwoordelijkheden: