Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

De raad van bestuur wordt gevormd door volgende leden:

Gedeputeerde-voorzitter Frank Smeets, gedeputeerden Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, provincieraadsleden Wim De Meester en Miet Vandersteegen.

De raad van bestuur heeft als verantwoordelijkheden: