Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

De Raad van Bestuur wordt gevormd door volgende leden:

Gedeputeerde-voorzitter Frank Smeets, Gedeputeerden Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean Paul Peuskens, Inge Moors, Provincieraadsleden Wim De Meester en Miet Vandersteegen.

De raad van bestuur heeft als verantwoordelijkheden: