Projectenloket

Voor de hoofdopdracht van LSM nl projectfinanciering werd een projectenloket uitgebouwd waarop beroep gedaan kan worden voor dossierbegeleiding.

Via het protocol van 9 juni 2008 werd door de Vlaamse regering vastgelegd dat 174 330 117 euro zou worden overgeheveld naar de provincie om via LSM projecten te financieren. In dit protocol werd ook reeds vermeld aan welke projecten welk budget werd toegewezen.

Via het projectenloket wordt sedert de oprichting van LSM als rechtspersoon per 1 september 2008 prioriteit gegeven aan de dossierbegeleiding via aanvraagdossiers en opmaak van overeenkomsten voor deze projecten vermeld in het protocol.

Daarnaast wordt via de jaarlijkse winstuitkering van dividenden via LRM NV en de beleggingsopbrengsten die LSM realiseert een budgettaire ruimte gecreƫerd voor nieuwe projecten.

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan. Ontvankelijke projecten worden via het projectenloket verder begeleid in de dossieropbouw voor toetsing aan de selectiecriteria en prioriteitscriteria.