Intern auditcomité

Bij besluit van 16 februari 2009 werd door de Raad van Bestuur een intern auditcomité opgericht.

Het auditcomité bestaat actueel uit:

Het intern auditcomité ondersteunt de raad van bestuur bij het vervullen van zijn toezichtsopdracht m.b.t. de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van LSM en van iedere vennootschap behorende tot de LSM-groep.Het intern auditcomité heeft naast de financiële verslaggeving ook de interne controle en het risicobeheer als bijzondere verantwoordelijkheden.