Directiecomité

De leden van het directiecomité zijn:

De raad van bestuur bepaalt de duur van het mandaat van het directiecomité.

Het directiecomité heeft als verantwoordelijkheden:

Het directiecomité rapporteert op elke vergadering van de raad van bestuur over haar werkzaamheden via de voorzitter van de raad van bestuur, tevens ondervoorzitter van het directiecomité.