Commissaris-revisor

Door de raad van bestuur van 17 juni 2014 werd de benoeming van Foederer NV, vertegenwoordigd door de heer Tom Quittelier als commissaris-revisor van LSM goedgekeurd.

Obv zijn controle attesteert de revisor jaarlijks het getrouw, volledig en consistent beeld van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van LSM inclusief de jaarrekening.

De commissaris rapporteert rechtstreeks aan het directiecomité en de raad van bestuur van LSM.