Commissaris-revisor

Door de raad van bestuur van 14 december 2020 werd de benoeming van Foederer NV, vertegenwoordigd door de heer Tom Quittelier als commissaris-revisor van LSM goedgekeurd.

Obv zijn controle attesteert de revisor jaarlijks het getrouw, volledig en consistent beeld van het vermogen, de financiƫle positie en de resultaten van LSM inclusief de jaarrekening.

De commissaris rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van LSM.