Commissaris-revisor

Door de raad van bestuur van 11 september 2008 werd de benoeming van Foederer NV, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts als commissaris-revisor van LSM goedgekeurd.

Obv zijn controle attesteert de revisor jaarlijks het getrouw, volledig en consistent beeld van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van LSM inclusief de jaarrekening.

De commissaris rapporteert rechtstreeks aan het directiecomité en de raad van bestuur van LSM.