Projecten voorzien in protocol van 9 juni 2008

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 7 maart 2008 om de niet-rendementsgebonden middelen van LRM NV over te hevelen naar de provincie Limburg, werd op 9 juni 2008 een protocol afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg.

In dit protocol werd opgenomen welke bedragen voorzien moesten worden voor welke projecten.

Het budget (174,5 miljoen euro) wordt aan volgende projecten toegekend:

 

De begeleiding en opvolging van de projecten gebeurt via het projectenloket van LSM:

Voor elk van deze projecten wordt een LSM-aanvraagdossier opgesteld dat beantwoordt aan de LSM-projectcriteria en dat onderdeel uitmaakt van een overeenkomst af te sluiten tussen LSM en de projectpromotor.

 

Voor de rustoorden werd een reglement vastgesteld op basis waarvan individuele dossiers kunnen worden ingediend.

Download de protocoltekst tussen het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg met betrekking tot de hertekening van de LRM-groep.

Grenslandhallen Hasselt

Uitbreiding grenslandhallen door investeringen congrestheater - arena/plaza/studio - multi-functionele uitrusting.

Hasselt

2008

€ 2.850.000

Provinciaal Gallo-Romeins Museum

Uitbouw en uitbreiding van het Provinciaal-Gallo Romeins Museum.

Tongeren

2003

€ 4.199.934

Plinius

Realisatie van een dag- en verblijfsrecreatief park in Tongeren rond Gallo-Romeinse thema’s (tuinen, water, ...).

Tongeren

2010

€ 11.000.000

Nationaal Park Hoge Kempen: Natuurgericht toerisme

Een Nationaal Park is een natuurgebied van minstens 1000 ha met typische natuur en met tal van mogelijkheden om die natuur op een verantwoorde manier te ontdekken.

Hoge Kempen

2010

€ 5.000.000

Nationaal Park Hoge Kempen : projectfinanciering

Een Nationaal Park is een natuurgebied van minstens 1000 ha met typische natuur en met tal van mogelijkheden om die natuur op een verantwoorde manier te ontdekken.

Hoge Kempen

2010

€ 1.800.000

Nationaal Park Hoge Kempen: Hoofdtoegangspoort

Een Nationaal Park is een natuurgebied van minstens 1000 ha met typische natuur en met tal van mogelijkheden om die natuur op een verantwoorde manier te ontdekken.

Hoge Kempen

2015

€ 20.000.000

Mijerfgoedsite Beringen

De mijnsite van Beringen wordt beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort tot de mijnstreek.

Beringen

2023

€ 11.740.000

Herkenrode

Het grootse verleden van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode begint rond 1180 in het centrum van het graafschap van Loon...

Herkenrode

2014

€ 9.187.342

Bezoekerscentra

Concreet is het de bedoeling een 10-tal gethematiseerde toeristische bezoekerscentra te ontwikkelen die samen een ‘Limburg’-netwerk vormen.

Limburg

2012

€ 750.000

TUL – impulsfinanciering fase I

Het project exploitatie TUL- fase 1 houdt de verderzetting en afwerking in van het lopende project obv een overeenkomst afgesloten tussen LISOM en UHasselt in 2004 voor 5 jaar.

Hasselt

2010

€ 4.468.492

TUL - impulsfinanciering fase 2

Het project tUL fase II wil nieuwe initiatieven realiseren in het studiegebied Biomedische wetenschappen en het domein economie.

Hasselt

2013

€ 10.452.467

Oud Rekem

Oud-Rekem is een cultuurhistorisch waardevol en levendig stadje, gelegen in de band van de Maaslandse kerndorpen.

Oud-Rekem

2012

€ 1.500.000

Spoorlijn Lanaken-Maastricht

Het project omvat de reactivering van het hoofdspoor op Nederlands en op Belgisch grondgebied en de aanleg van twee publiek toegankelijke overslagplatforms.

Lanaken

2009

€ 1.500.000

Design Factory

C-mine wordt ontwikkeld tot een bovenstedelijk netwerk van creativiteitsfuncties met een sterke educatieve, economische, artistieke en recreatieve taakstelling.

Genk

2011

€ 1.500.000

Z33-kunstencentrum

Nog te specifiëren na ontvangst van een aanvraagdossier bij LSM

Hasselt

-

€ 4.000.000

Life Sciences

Het project bestaat uit 2 delen.

Hasselt

2014

€ 2.126.363

Life Sciences

Het project maakt deel uit van het project life sciences zoals ingediend door Uhasselt, wat het geheel van de life sciences of healthcare sector bevat.

Hasselt

2013

€ 535.443

Transnationale Universiteit Limburg

De Vlaamse regering heeft op 12-10-2007 de academisch gerichte bacheloropleiding “bachelor in de rechten” bij besluit erkend als nieuwe opleiding van de tUL.

Hasselt

2017

€ 18.212.670

Transnationale Universiteit Limburg

Het project beoogt de uitbouw van een campus humane wetenschappen te Hasselt en dit als tweede fase in de realisatie van een twee-campus-model.

Hasselt

2012

€ 30.500.000

Transnationale Universiteit Limburg

Het project infrastructuur tUL-campus Diepenbeek beoogt de uitbouw van de campus exacte wetenschappen te Diepenbeek ...

Diepenbeek

2010

€ 14.800.675

Provinciale Hogeschool Limburg – Pop en Rock

Het project omvat de voorbereiding, opstart en implementatie van de opleiding “bachelor in de pop&rockmuziek met 3 afstudeerrichtingen.

Hasselt

2011

€ 4.671.789

Infrastructuurwerken aan Terlaemenhof

Circuit Zolder zet in zijn strategische lijnen van duurzaam ondernemerschap “Beleving” centraal. Er wordt een gevoel van ”aangenaam vertoeven” vooropgesteld.

Heusden-Zolder

2009

€ 500.000

 

Rollend woonfonds

-

nvt

-

-

Reglement rustoorden

Subsidiëring en/of verhoogde toelage voor nieuwe eenheden van rusthuiswoongelegenheden of centra kort verblijf.

diversen

-

€ 10.828.000