Kunstencentrum Z33

 

Beschrijving project

Het project betreft de ontwikkeling van de eerste fase van het masterplan van de begijnhofsite te Hasselt en behelst het renoveren en het uitbreiden van de tentoonstellingsinfrastructuur om de werking van kunstencentrum Z33 te herbergen die reeds op de begijnhofsite gehuisvest is.

Het masterplan omvat uit 2 fases:

In fase A worden het tentoonstellingsgebouw Vleugel 58 en het door de provinciebestuur aangekochte schoolgebouw aangepakt en omgebouwd tot 1 vernieuwende aaneensluitende infrastructuur. Z33 kan dan met haar werking wegtrekking uit de begijnhofhuisjes en beschikt dan over één nieuw autonoom gebouw op de site. In totaal blijft de beschikbare oppervlakte van Z33 onveranderd.

In fase B worden de 11 begijnhofhuisjes grondig en het poortgebouw gerestaureerd en zal er naar programma toe een nieuwe invulling worden gezocht. Momenteel wordt er onderzocht wat deze nieuwe invulling kan zijn voor deze huisjes, en wat de verschillende financieringsmogelijkheden zijn.

De LSM-middelen hebben enkel betrekking op fase A.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Contact

Jan Boelen, directeur Z33

Tel: 011 29 59 92

E-mail: jboelen@limburg.be