Limburg bouwt en woont klimaatneutraal

 

Beschrijving project

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg, een feitelijk samenwerkingsverband van de provincie Limburg, de Bond Beter leefmilieu en het Centrum Duurzaam Bouwen, zal de Limburgse klimaatdoelstellingen die te maken hebben met bouwen en wonen trachten te realiseren. Aanvullend krijgt het Steunpunt een opdracht in de begeleiding van de Limburgse gemeenten bij de evaluatie van de lokale mogelijkheden inzake hernieuwbare energie en het formuleren van lokale klimaatplannen.

De taakverdeling tussen de partners voor dit project bouwt verder op de reeds bestaande samenwerking. Dit wil zeggen: de provincie heeft vooral een taak op het formele vlak (afspraken met de gemeenten, bekendmaking, communicatie…),  de beide copromotoren zorgen voor de eerder inhoudelijke taken (ter beschikking stellen van deskundig personeel, advies en begeleiding…).

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt