Bosexploitatiewegen

 

Beschrijving project

De netto CO2 opname van bossen kan worden opgedreven door gerichte exploitatie van bossen met name door vervanging van bomen die over hun piekgroei zijn door jonge bomen die meer CO2 opnemen en door het gelijktijdig gebruik van het gekapte hout in duurzame toepassingen. Om de bosexploitatie te verbeteren en vergemakkelijken zijn goede bosexploitatiewegen essentieel. De provincie wil een aanbod voorstellen aan de Limburgse gemeenten tot (her)aanleg van bosexploitatiewegen.

Het project bestaat uit volgende stappen:

1.      Opmaak subsidiereglement (toelage per km)

2.      Informeren van eigenaars en gebruikers

3.      Planvorming en toetsing

4.      Aanvraag vergunningen

5.      Uitvoering werken en opvolging

6.      Afspraken met eigenaars en gebruikers met betrekking tot onderhoud

Project promotor

provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt