Bree - stedelijke ontwikkeling

 

Beschrijving project

Het project Stedelijke ontwikkeling – herinrichting historisch Bree centrum heeft als doelstelling de herinrichting van het stadscentrum van Bree en de kleine ring via het creëren van sfeerhoekjes als voorafname op het toekomstbeleid van Bree centrum, een historische centrumstad en kantonhoofdplaats met regionale uitstraling. Bree wil zich verder profileren als “verwenstad” waarbij water de rustgevende factor in en rondom het straatbeeld moet worden.

Het project heeft 2 inhoudelijke invalshoeken: de as binnenstad-kanaal en de wallen.

De as binnenstad- kanaal wordt onlosmakelijk samen bij het basisprojectgebied voor de binnenstad en wallen gevoegd. Bij de ruimtelijke inrichting en invulling van pleinen, plekken en straten in de binnenstad wordt de ‘buitendimensie’ van Bree zoveel mogelijk in herinnering gebracht via water, groen en rust als componenten. De as binnenstad-kanaal moet als een aangename en goed herkenbare link vooral worden ingericht op het belevingsniveau van de voetganger en fietser.

De conceptvorming wordt voorzien rond de ruimtelijke en functionele aspecten van ‘het centrum en de wal’ met inbegrip van de aansluitingsproblematiek van toekomende wegen.

Rond deze structuur wordt de gehele commerciële ontwikkeling en mobiliteit opgebouwd.

Het project kent daarbij 2 fases

1.      studie en masterplan

2.      ontwerp en uitvoeringsplan

Het voorliggende dossier betreft de 1ste fase en bevat diverse opdrachten waaronder technische studies, begeleidingskosten in de infrastructurele uitvoering en projectcommunicatie.

Project promotor

stad Bree

Vrijthof 10

3960 Bree