Will's Kracht

 

Beschrijving project

Will's Kracht, gestart in het kader van de Limburgovereenkomst, reikt leerlingen, leerkrachten, schooldirecties, ouders en stagebedrijven elk vanuit hun eigen invalshoek producten en methodieken aan om bewuster en meer gestructureerd aan arbeidshouding en gedragscompetenties van jonge werknemers te werken. Er blijven echter enkele belangrijke uitdagingen om de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog verder te versterken.

Vertrekkende vanuit de ervaringen en producten van het project Will’s Kracht (06-09) wil men:

 

  • het Limburgse onderwijslandschap sensibiliseren, stimuleren en faciliteren om het attitudevormingsproces te verspreiden en te integreren in de dagelijkse schoolwerking;
  • het Limburgse bedrijfslandschap sensibiliseren en ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van het vorming, evaluatie, en coachingbeleid van stagestudenten en (nieuwe) medewerkers;
  • zowel in onderwijs als in het bedrijfsleven een zo groot mogelijke verspreiding nastreven van het attitudegedachtegoed en de wil om eraan te werken.

 

Daar bovenop wordt het accent gelegd op:

 

  • de verspreiding naar alle Limburgse scholen met TSO/BSO/KSO richtingen en naar alle ASO richtingen waar dit gewenst is;
  • de verdieping door het verdere verfijnen van de materialen na evaluatiemomenten;
  • de verdieping door de output bij het bedrijfsleven te verhogen.

 

De provincie Limburg geeft evenwel logistieke ondersteuning en de deelnemende scholen, CLB en pedagogische begeleidingsdiensten dragen bij via hun lesuren/werkuren.

Project promotor

vzw LOOA

Universiteitslaan 3

3500 Hasselt

Contact

Annelyn Bogaerts, projectverantwoordelijke

Tel.: 011/30 58 25

E-mail: annelyn.bogaerts@looa.be