Leren Thuis Leren

 

Beschrijving project

Met het project Leren Thuis Leren wordt een tweeledigheid beoogd. 
Enerzijds wordt het project LTL binnen het Secundair Onderwijs verder verdiept en verbreed in de provincie Limburg. Anderzijds wordt het concept van Leren Thuis Leren uitgebouwd naar het Basisonderwijs in het kader van radicale preventie. 

In de beide deelprojecten is specifieke aandacht voor een nauwe samenwerking met lokale welzijnspartners en/of samenwerking met ouderverenigingen in de ruime zin van het woord.

Het in de praktijk brengen van deze tweeledige doelstelling gebeurt in samenwerking met de departementen lerarenopleiding Secundair Onderwijs van Khlim & XIOS & PHL, departementen lerarenopleiding Basisonderwijs van Khlim & XIOS, Secundaire Scholen van Limburg, Basisonderwijs in Limburg, CLB’s, lokale welzijnspartners, Provinciaal Steunpunt Onderwijs.

De provincie Limburg geeft evenwel logistieke ondersteuning en de deelnemende scholen, CLB en pedagogische begeleidingsdiensten dragen bij via hun lesuren/werkuren.

 

Project promotor

vzw Kansenbank Onderwijs (eerder vzw LOOA)

Universiteitslaan 3

3500 Hasselt