Instapje

 

Beschrijving project

Het programma Instapje is een voorschools ontwikkelingsstimuleringsprogramma gericht op laaggeschoolde en/of allochtone gezinnen met kinderen van 1-2,5 jaar. Het programma wil via de verrijking van de interactie ouder-kind kinderen adequater voorbereiden op een goede startpositie bij aanvang van het kleuteronderwijs met het oog op betere onderwijskansen. Tegelijkertijd is het een project sociale diensteneconomie dat tewerkstellings-en opleidingskansen biedt aan laaggeschoolde vrouwen uit dezelfde doelgroep.

Na de experimentele fase wordt in nauw overleg met de provinciale kansenbank de mogelijke transfer van het project naar andere regio’s voorzien.

Project promotor

Stad Genk

Stadsplein 1

3600 Genk