Grootste Bos in Vlaanderen - RLH

 

Beschrijving project

Duurzaam behoud van het typische cultuurlandschap van Haspengouw en Voeren is een blijvende zorg voor Zuid-Limburg. Hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en houtkanten, poelen, solitaire bomen, enz hangen samen met de streekidentiteit.

Met dit project wil men investeren in landschapskwaliteiten en recreatieve wandelinfrastructuur voor Haspengouw en Voeren via duurzame tewerkstelling. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de ruime omgeving van de 10 greenspots van Haspengouw (of kwalitatieve wandelgebieden) met het oog op toerisme en recreatie. De belevings- en gebruiksmogelijkheden van natuur- en landschap hangen samen met de openstelling, aanwezigheid en kwaliteit van wandelpaden en bijhorende randinfrastructuur.

Project promotor

vzw RLH

Daaleindestraat 2

3720 Kortessem