Grootste Bos in Vlaanderen - RLLK

 

Beschrijving project

Via dit project wordt een betere landschappelijke kwaliteit, herkenbaarheid en hoge natuurwaarden van de streek beoogd. De typische landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van onze verschillende streken zullen versterkt worden met speciale aandacht voor die locaties waar het publiek in contact komt met het landschap zoals langs wandelpaden. Naast landschaps- en inrichtingsplannen zullen samen met de lokale actoren ook landschapsbeheer- en beeldkwaliteitplannen opgesteld worden in digitale vorm door de bestaande applicaties uit te breiden (GIS in combinatie met databases)

De accenten liggen bij:

 

  • duurzame tewerkstelling via erkende sociale werkplaatsen
  • toename van de indirecte en toekomstige tewerkstelling

 

Waar mogelijk worden ook landbouwers ingezet (beheer landbouwperceelsranden). Het project zal bijdragen aan een versterking van het toeristisch potentieel van de regio met indirecte duurzame effecten op tewerkstelling in de horeca. De typische landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van de streken zullen worden versterkt.

Project promotor

vzw RLLK

Grote Baan 176

3530 Houthalen-Helchteren