Grootste Bos in Vlaanderen - RLKM

 

Beschrijving project

Via dit project wordt de landschapskwaliteit van het NPHK verbeterd door de inzet van ploegarbeiders om onvolkomenheden in het landschap aan te pakken die zelden elk op zich de omvang hebben om een speciale projectinvestering te verrechtvaardigen, maar die anderzijds in hun totaliteit een te grote impact hebben op de beleving van het buitengebeid om ze onopgelost te laten. De inzet van de ploegen gebeurt via het stelsel van sociale economie en het project zal bijdragen aan een versterking van het toeristisch potentieel van de regio met indirecte duurzame effecten op tewerkstelling in de horeca.

Project promotor

vzw RLKM

Winterslagstraat 87

3600 Genk