Masterplan Regionale Natuurparken - RLH

 

Beschrijving project

In de twee regionale natuurparken Voerstreek en het sporenlandschap zullen naast een coördinatie- en communicatieplatform per park, acties worden opgezet om natuur en landschap duurzaam te behouden en verder te ontwikkelen, te herstellen en te ontsluiten.

Concrete doelstellingen hebben betrekking op:

  • het uitbouwen van een coherent coördinatie- en communicatieplatform voor alle natuur- en landschapgerichte projecten en initiatieven. Dit platform, lokaal verankerd, zorgt voor een efficiënt, effectief en dynamisch proces, waarbij een langetermijnvisie het uitgangspunt vormt
  • een sterk uitvoeringsgerichte werking. Samenhangende acties worden erop gericht natuur, landschap en economie (toerisme) wederzijds te versterken, bovenregionaal te coördineren en uit te voeren.

Project promotor

vzw RLH

Daaleindestraat 2

3720 Kortessem

Contact