Klimaatbomenfonds

 

Beschrijving project

Fonds voor het toekennen van een subsidie aan Limburgse gemeenten voor de aankoop en aanplanting van bijkomende klimaatbomen die aangeplant worden op die publieke plaatsen in de kernen waar de uitstoot van fijn stof en CO2 of de gevolgen van hittepieken en andere klimatologische fenomenen aanwezig zijn.

Toekenning van de subsidie gebeurt binnen het vastgestelde budget van 1 000 000  euro en de voorwaarden vastgelegd in een reglement (verdeelsleutel a.h.v. het aantal inwoners per gemeente).

Door extra klimaatbomen aan te planten wordt gezorgd voor een betere opname van CO² en fijn stof, meer schaduw en koelte (natuurlijke airco) en minder verdroging van de bodem.

Project promotor

Limburgse gemeenten die wensen deel te nemen.

Contact

Chris Droogmans, projectverantwoordelijke

Tel.: 011 23 72 90

E-mail: chris.droogmans@limburg.be