Ontdek Techniektalent 2.0

 

Beschrijving project

Dit project biedt vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Deze initiatieven hebben als doel leerlijnen rond techniek en wetenschap te ontwikkelen om zo het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jongere kinderen. Met het Limburgse netwerk, bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse technische nijverheidsscholen en zo goed als alle Limburgse kleuter- en basisscholen wordt de technische geletterdheid van alle Limburgse kinderen en jongeren gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een duurzame verankering van dit project in de huidige onderwijsstructuur.

Project promotor

Vzw Kansenbank

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Contact

Hilde Cuppens, directeur

Tel.: 011 30 58 52

E-mail: hilde.cuppens@limburg.be