Geronto-psychiatrisch expertisecentrum

 

Beschrijving project

De vzw Menos heeft tot doel een keten van zorg te ontwikkelen die nauw op elkaar aansluit en die de zorgbehoevende oudere en zijn naaste omgeving de meest adequate, individueel aangepaste zorg kan garanderen. Er worden met diverse initiatieven samenwerkingsverbanden ontwikkeld met als doel een platformwerking te organiseren tussen de diverse initiatieven in de regio Genk (o.a. het ZOL, de vzw Isis, de PHL en het SIT Genk).

De term expertisecentrum verwijst naar het samengaan van de specialistische kennis en expertise van de diverse partners.

Het project wordt voorgelegd met vzw Menos als dossierhouder. De vzw is opgericht overeenkomstig artikel XIIter van de organieke wet van 8-7-1976 mbt OCMW’s.

Project promotor

vzw Menos

Weg naar As 53

3600 Genk