Fabriek van de Toekomst

 

Beschrijving project

Het project beoogt de structurele ondersteuning van de kunststofsector in Limburg.

In een eerste fase is er nood aan bijkomende ondersteuning binnen de onderzoekscluster 'duurzame polymeertechnologie' en aan de uitwerking van samenwerkingsverbanden met o.m. Innovatiecentrum Limburg, Uhasselt en de Hogescholen, VITO, VDAB,.... 

In een tweede fase moet het project evolueren naar een eco-systeem dat de sector actief ondersteunt bij het zoeken naar en het implementeren van nieuwe producten en processen.

Projectdoelstelling

vzw Flanders PlasticVision

E.Sabbelaan 51

8500 Kortrijk

Contact

Jan Geeraert, algemeen directeur

Tel.:  0491 345 357

E-mail: jan.geeraert@plasticvision.be