KATO

 

Beschrijving project

De doelstelling van het project KATO (Kansen in Arbeid met Taal door Onderwijs)is de taalachterstand weg te werken en een betere afstemming te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het ligt in de bedoeling om de uitstroom te verminderen van jongeren die ongekwalificeerd het onderwijs verlaten en (bijgevolg) de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren te verlagen.

Project promotor

vzw Kansenbank

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Contact

Hilde Cuppens, directeur

Tel.: 011 30 58 52

E-mail: hilde.cuppens@limburg.be