Clean Week

 

Beschrijving project

De Clean Week op het Circuit van Zolder heeft als bedoeling zoveel mogelijk stakeholders inzake duurzame mobiliteit jaarlijks samen te brengen om zo bij te dragen aan een versnelling van de introductie van alternatieve en elektrische voertuigen, met uiteindelijk ook competitie met alternatieve elektrische voertuigen als spin off. De stakeholders zijn energiebedrijven, smart grid gerelateerde bedrijven, autoproducenten en –distributeurs, onderwijs, industrie, overheden en politici, media en consumenten…

Het project sluit bovendien aan bij de proeftuin Elektrische Voertuigen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010. Het project ondersteunt bovendien de doelstelling Limburg CO²-neutraal in 2020

Project promotor

vzw Terlamen

Terlaemen 30

3550 Heusden-Zolder