Bioville II

 

Beschrijving project

In 2009 werd Bioville fase I operationeel en kon Limburg tot een Life Sciences ankerpunt in Vlaanderen uitgroeien. Begin 2012 heeft Bioville haar maximumcapaciteit bereikt. Een financiële impuls van LSM-middelen is noodzakelijk om de uitbreiding en optimalisatie van de infrastructuur en het dienstenaanbod van Bioville met een incubator mogelijk te maken. Door Bioville uit te rusten met een gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur 'BioVilab', kan de regio op een unieke manier inspelen op de noden van jonge en startende life sciences bedrijven. De realisatie van het voorliggende project zal aanleiding geven tot een vergroting van de kritische massa waardoor toegevoegde waarde inzake de toename in aantal bedrijven en tewerkstelling, limitering van brain drain en een uitbouw van de kenniseconomie, zal gerealiseerd worden.

 

Project promotor

NV LSDC

Kempische Steenweg 555

3500 Hasselt