Ruimte en werk 4 logistics

 

Beschrijving project

Door een toenemende de-industrialisatie waarbij de be- en verwerkende nijverheid in West-Europa afneemt, neemt het belang van de sector Transport-Distributie-Logistiek toe. Deze tendens wordt voor onze provincie nog versterkt door de logistieke troeven en potenties, zoals beschreven in de studie ‘Logistieke Poort Limburg’, die in opdracht van POM Limburg, LRM, DE Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is uitgevoerd. De logistieke potenties zijn vertaald in het zogenaamde doorbraakscenario waarbij wordt ingezet op een clustergerichte logistieke ontwikkeling met de logistieke poort Genk als multimodaal centraal knooppunt. De logistieke ontwikkelingsstrategie staat synoniem voor de realisatie van het Extended Gateway concept waarbij de provincie Limburg zich verder kan profileren als logistiek hinterland voor de mainport Haven Antwerpen teneinde nieuwe ‘added value’ logistieke activiteiten aan te trekken. Het ENA vervult in deze ontwikkeling een belangrijke rol.

Vanuit de Limburgovereenkomst zijn er diverse stappen gezet in de realisatie van het ENA en is in het kader van het EFRO-Interpomproject Logistiek het Masterplan Alberthaven opgemaakt.

De uitvoering van de logistieke ontwikkelingsstrategie kan nog versneld worden door kruisverbanden te leggen met de Limburgse strategie inzake ruimtelijke economie en ruimtelijke planning, optimalisering van de logistieke multimodale ontsluiting, de optimalisering van de goederenstromen, de samenwerking met andere Vlaamse logistieke clusters en hotspots in de Euregio Maas-Rijn en in de Grensregio Vlaanderen-Nederland, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de acquisitie van nieuwe bedrijfsinvesteringen in de logistieke sector.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

 

Contact