Design Hub

 

Beschrijving project

Met de Design HUB Limburg als netwerkorganisatie en centraal aanspreekpunt voor design in Limburg, wil men uitgaan van een integrale ontwerpbenadering van design en onderzoekers, ontwerpers, makers en ondernemers met elkaar verbinden, stimuleren, inspireren en promoten met het oog op kennisuitwisseling.

Project promotor

Design Hub Limburg

Zuivelmarkt 33

3500 Hasselt