Opleiding Rechten

 

Beschrijving project

De Vlaamse Regering heeft op 12-10-2007 de academisch gerichte bacheloropleiding “bachelor in de rechten” bij besluit erkend als nieuwe opleiding van de tUL, gezamenlijk georganiseerd met de KUL. Het eerste academiejaar is sedert september 2008 opgestart. Ingevolge het nieuwe financieringssysteem voor het hoger onderwijs zal de financiering van de opleiding rechten pas op kruissnelheid komen vanaf 2017-2018. De financiering door LSM komt tegemoet aan het financieringsprobleem dat zich in tussentijd stelt.  

 

Project promotor

Universiteit Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Contact

An de Backer, directeur rectoraat

Tel.: 011/26 80 13

E-mail: an.debacker@uhasselt.be