Dementieatelier

 

Beschrijving project

In het kader van ouderenbeleid worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor een project kenniscentrum ouderen. Het lijkt van groot belang om op korte termijn de nodige partners samen te brengen en een structuur uit te tekenen waarbinnen het kenniscentrum van start kan gaan. Bedoeling is om een opdracht uit te schrijven om de structuur uit te tekenen en een duidelijk projectplan uit te schrijven voor de volgende jaren. Ook de bekendmaking bij de start van het kenniscentrum wordt hierin meegenomen.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt