Campus Z

 

Beschrijving project

Campus Z is een verlaten ziekenhuiscampus van ca. 9.000 m² met vier gebouwen: blok A in eigendom van de gemeente Neerpelt, blokken B, C en D in eigendom van de vzw Mariazieken­huis Noord-Limburg. Deze vzw biedt zijn eigendom te koop aan. In samenwerking met LRM werd voor de site een ambitieus masterplan uitgewerkt. Doel is dat de site de motor wordt van een sterke en duurzame economische expansie in het bijzonder van de tertiaire sector.

 Het plan is opgebouwd rond een drietal clusters:

  • Cluster Sociotech bundelt activiteiten die zich situeren op het kruispunt van ICT-toepassin­gen en cultuur, evenementen, sport, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. De site wenst creatieve bedrijven aan te trekken die inzetten op exploitatie van intellectuele eigendom.
  • Cluster ondersteunende faciliteiten zoals hotel, vergaderaccommodatie, ruimte voor telewer­ken,…
  • Cluster overheidsgerelateerde diensten zoals strijkatelier, kinderopvang, fietsverhuur,…

Dit LSM-project beoogt de verwerving, sanering, ontwikkeling en aanpassing van Campus Z in samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Neerpelt en LRM.

 

Project promotor

Gemeente Neerpelt

Kerkstraat 7

3910 Neerpelt