Manifesta

 

Beschrijving project

Manifesta is een Europese biënnale voor hedendaagse kunst. Manifesta streeft ernaar om “op een afstand te blijven van de dominante centra van kunstproductie en zoekt eerder frisse en vruchtbare gronden op om een nieuwe culturele topografie uit te zetten“.

Dit omvat innovaties in curatoriele praktijken, tentoonstellingsmodellen en educatie.

Elke Manifesta heeft als doel de opkomende ontwikkelingen in hedendaagse kunst te onderzoeken en te overdenken, en dit binnen een Europese context.

De provincie Limburg ontving, na een wedstrijd op Europees niveau, de definitieve toezegging van de International Foundation Manifesta dat de editie 2012 wordt toegewezen aan initiatiefnemer Belgisch-Limburg.

Project promotor

Provinciebestuur Limburg - Z33

Zuivelmarkt 33

3500 Hasselt