Kenniscentrum Forensische Psychiatrische Zorg

 

Beschrijving project

Forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg met Justitie. Er is op dit domein, mede onder invloed van een grote maatschappelijke druk op het justitiewezen een sterke nood aan verdere kennisontwikkeling.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is sinds 1995 één van de grote forensische psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en wil een voortrekkersrol spelen in de kennisontwikkeling en de zorg in het kader van de forensische psychiatrie. Het centrum onderhoudt intensieve contacten met alle Vlaamse psychiatrische zorgcentra en met het expertisecentrum forensische psychiatrie van Utrecht.

Clusterwerking is voorzien met de Zorgcentra in Munsterbilzen en Sint-Truiden. Met het zorgcentrum Hoensbroek in Maastricht is een grensoverschrijdende samenwerking voorzien, maar ruimer dan de forensische thema’s.

 Het is de ambitie om binnen het kenniscentrum volgende activiteiten te ontwikkelen:

  • deskundigheidsbevordering, informatieverzameling en internationale netwerkvorming;
  • ontwikkelen van zorgprogramma’s;
  • onderzoek;
  • risicotaxatie.

Project promotor

OPZC Rekem

Daalbroekstraat 106

3621 Rekem-Lanaken