Regionale masterplannen erfgoed

 

Beschrijving project

Een van de belangrijkste speerpunten binnen het provinciaal cultuurbeleid zijn de masterplannen en daaruit voortvloeiend de actieplannen voor cultureel erfgoed. Masterplannen vormen een strategisch kader voor een geïntegreerde en streekgerichte erfgoedwerking en geven een impuls aan gebiedsgerichte samenwerking. Doelstelling van het project is de facilitering, begeleiding en financiering van erfgoedprojecten die passen in een masterplan. Erfgoedactoren worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen via twee oproepen per jaar. Deze voorstellen worden door een commissie geëvalueerd op basis van een aantal criteria: inhoudelijk, financieel, promotor, communicatie, impact.

Project promotor

Provincie Limburg,

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Beeldenbank

Contact

Sandro Claes, afdelingschef Cultureel Erfgoed        

Tel.: 011/ 23 75 69

E-mail: sandro.claes@limburg.be