Blauwe Boulevard

 

Beschrijving project

De herwaardering van het stadsdeel Kanaalkom is van bepalend belang voor de verdere ontwikkeling van de Stad Hasselt. Deze ontwikkeling is noodzakelijk om in Limburg het dienstenaanbod op hoog niveau te blijven aanbieden en om Hasselt als belangrijk handelscentrum in de Euregio te blijven positioneren. De strategische ligging met de directe aansluiting op de binnenstad biedt grote mogelijkheden  voor de realisatie van een grootschalig  multifunctioneel stedelijk project: wonen inclusief een belangrijk aanbod van sociale huisvesting, recreatie in  het groen en aan het water, werken, verblijven en winkelen.

De Blauwe Boulevard wordt een nieuw stadsdeel dat ruimtelijk de band legt tussen de  binnenstedelijke historische stad (Molenpoort – Oud Hospitaal) en het buitenstedelijk gebied (Demerpark  - Herckenrode ).

De ontwikkeling van de Blauwe Boulevard berust op een aantal ontwikkelingsparameters en karakteristieken.

De ontwikkeling van de Oost-zijde met eerst De Kaai (2006-2009) en vervolgens Kanaalwijk III (Lieben) heeft – met uitzondering van de dienst Scheepvaart voornamelijk een residentieel karakter.

De West-zijde is de centrale as van de Blauwe Boulevard met de toeleidingsweg , de woon en winkelfuncties en het stedelijk publieke domein met doorsteken naar de achterliggende H. Hartwijk, de aansluiting met de Molenpoort, de straten en pleinen , de kade en de parking.

Het programma laat de ontwikkeling toe van  :

  • Diensten – kantoren: 4510 m²
  • Wonen: 68.000 m²
  • Horeca: 4.700 m²
  • Handel: 25.000 m²
  • Parking: 2.600 plaatsen.

De centrale toegang verloopt aan de W-zijde  van de kanaalkom via de grote ring en geeft directe toegang tot de  publieke parking met een capaciteit voor 2600 voertuigen.

Op de kop van de kanaalkom , aansluitend bij de Molenpoort komt een station voor de Light Rail, waardoor een verbinding ontstaat met het openbaar vervoer.

Project promotor

Stad Hasselt

Groenplein 1

3500 Hasselt

Contact

ir Marc Van de Vijver, Projectcoördinator strategische projecten        

Tel.: 011/23 93 90

E-mail: marc.vandevijver@hasselt.be