Blauwe Boulevard

 

Beschrijving project

De herwaardering van het stadsdeel Kanaalkom is van bepalend belang voor de verdere ontwikkeling van de Stad Hasselt. Deze ontwikkeling is noodzakelijk om in Limburg het dienstenaanbod op hoog niveau te blijven aanbieden en om Hasselt als belangrijk handelscentrum in de Euregio te blijven positioneren. De strategische ligging met de directe aansluiting op de binnenstad biedt grote mogelijkheden  voor de realisatie van een grootschalig  multifunctioneel stedelijk project: wonen inclusief een belangrijk aanbod van sociale huisvesting, recreatie in  het groen en aan het water, werken, verblijven en winkelen.

 

Project promotor

Stad Hasselt

Groenplein 1

3500 Hasselt

Contact

ir Marc Van de Vijver, Projectcoördinator strategische projecten        

Tel.: 011/23 93 90

E-mail: marc.vandevijver@hasselt.be