Rustoorden

Bij protocol van 9 juni 2008 werd voorzien dat 10 000 000 euro ter beschikking zou worden gesteld voor de realisatie van bijkomende woongelegenheden voor rusthuizen en centra kort verblijf.

Op 11 september 2008 werd een reglement vastgesteld dat de verdere modaliteiten en voorwaarden bepaald om in aanmerking te komen voor LSM-subsidie.

Zo komen in aanmerking initiatiefnemers die tevens bij VIPA een subsidieaanvraag hebben lopen hetzij bij het Vlaams Gewest een vraag tot waarborg indienden.

Het reglement en de standaardovereenkomst kunnen hier worden gedownload: