versterking van toeristische en cultuurhistorische attractiviteit en beleving van Oud Rekem

Beschrijving Project

Oud-Rekem is een cultuurhistorisch waardevol en levendig stadje, gelegen in de band van de Maaslandse kerndorpen. Veel dagjestoeristen bezoeken deze oude stadskern die echter aan aantrekkelijkheid nog erg kan opgewaardeerd worden. Het inschakelen van het patrimonium in het toerisme is daarbij een grote troef. Hierbij dient zeker gedacht aan de juiste invulling qua weginfrastructuur en parkeervoorzieningen, alsook aan het onthaal van de bezoekers en het behoud en het herstel van het patrimonium. 

De afwerking van de renovatie van de bestrating van het stadje (de eerste fase is enkele jaren geleden voltooid) en het creëren van bezoekersparkings aan de rand van het stadje zal het geheel een meerwaarde geven waardoor een afgewerkt kader ontstaat. Daarbij wil de gemeente ook aandacht besteden aan de opvang van mobilhomes.

Gelet op de hoge investeringskosten kan de aanpak van dergelijk project enkel met financiële tussenkomst vanwege de hogere overheid gerealiseerd worden.

Ook voor de verdere uitbouw van middenstandsfuncties en toeristische voorzieningen is een verzorgd straatbeeld van groot belang, naast de uitbouw van een volwaardig toeristisch informatiepunt, wat momenteel ontbreekt. 

Al deze werken kaderen binnen de ontwikkeling van één toeristische visie. De geplande investeringen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van een kwaliteitsvol toeristisch ondernemerschap. Investeren in een kwaliteitsvolle opschaling van het publiek domein is hiervoor een belangrijk randvoorwaarde.

Na de uitvoering van de werken zal de gemeente Lanaken Toerisme Limburg nauw blijven betrekken in de toeristische vermarkting van de erfgoedsite en in de ondersteuning van de kwaliteitsvolle toeristische ondernemingen.